Översatta titlar

Sociologi – Anthony Giddens och Philip W. Sutton
-Studentlitteratur, 2014

Det professionella lärandets inneboende kraft – Helen Timperley
-Studentlitteratur, 2013

Rörligt ledarskap: den magra vägen till förändring – Michael Fullan
-Studentlitteratur, 2013

Ledningsdilemman: paradoxens roll i det strategiska ledarskapet – John Storey och Graeme Salaman
-Studentlitteratur, 2012

Business model generation: en handbok för visionärer, banbrytare och utmanare – Alexander Osterwalder och Yves Pigneur
-Studentlitteratur, 2012

Sydteori: den samhällsvetenskapliga kunskapens globala dynamik – Raewyn Connell
-Studentlitteratur, 2011

Bort från styrning och kontroll: omvärdering av Lean service – John Seddon
-Studentlitteratur, 2010

En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om kvalitativ forskning – David Silverman
-Studentlitteratur, 2010

Sociologisk teori – George Ritzer
-Liber, 2009

Sociala positioner: en översikt – Lynn S. Chancer och Beverly Xaviera Watkins
-Studentlitteratur, 2009

Välfärd, genus och familj – Åsa Lundquist, Janet Flink (red.)
-Liber, 2009

Det sociala livets emotionella grunder – Åsa Wettergren, Bengt Starrin, Gerd Lindgren (red.)
-Liber, 2008

Choklad: en sann historia – Sophie D. Coe och Michael D. Coe
-Agerings bokförlag, 2008

Rätt och fel: en introduktion till moralfilosofi – James Rachels och Stuart Rachels
-Studentlitteratur, 2008

Politiskt tänkande – Peri Roberts och Peter Sutch
-Studentlitteratur, 2007