Verksamhet

Mitt namn är Lisa Sjösten och jag har arbetat med översättning och språkgranskning sedan 2006. Jag är diplomerad översättare, har gått facköversättarutbildningen vid Lunds universitet och är medlem i Sveriges facköversättarförening (SFÖ) samt Översättarcentrum (ÖC). Bland mina kunder finns Studentlitteratur, Liber, Fri Tanke och Novoterm Translation.

Översättning
Jag översätter facklitteratur från engelska, norska och danska till svenska och arbetar främst med texter inom filosofi, sociologi, samhällsvetenskap och pedagogik.

Korrekturläsning/språkgranskning
Jag granskar texter på svenska. Man kan anlita mig såväl för enklare korrekturläsning som för språkgranskning av problemtexter i behov av en mer omfattande bearbetning – allt beroende på textens skick och kundens önskemål.