Urval av översatta titlar

Livets kod: den genetiska revolutionen och mänsklighetens framtid – Walter Isaacson
-Fri tanke, 2022

Hemma i världen – Amartya Sen
-Fri tanke, 2022

Mönstersökare – Simon Baron-Cohen
-Fri tanke, 2022

Ledarskap i klassrummet: undervisningskvalitet från teori till praktik – Randi M. Sølvik och Sigrun K. Ertesvåg
-Studentlitteratur, 2022

Galileos misstag: till försvar för panpsykismen – Philip Goff
-Fri tanke, 2021

I människans skugga – Jane Goodall
-Fri tanke, 2021

Medier och deras roll i våra liv – Nick Couldry
-Studentlitteratur, 2020

Skolor som våra barn behöver: så skapar vi dem – Wiliam Dylan
-Studentlitteratur, 2019

Vad är liv? – Erwin Schrödinger
-Fri tanke, 2019

De tre pelarna i traumamedveten omsorg: att skapa en läkande miljö ”de övriga 23 timmarna” – Howard Bath och John Seita
-Studentlitteratur, 2019

Voltaire: en filosof för den bästa av världar – Nicholas Cronk
-Fri tanke, 2018

Hur barn lyckas i skolan och i livet – Paul Tough
-Studentlitteratur, 2017

Den trygga läraren: sätt att utveckla sunda pedagogiska vanor – Alex Quigley
-Studentlitteratur, 2017

Vit migration: kön, vithet och privilegier i transnationella migrationsprocesser – Catrin Lundström
-Makadam, 2017

Gettot – Louis Wirth
-Égalité, 2017

Islam och toleransens framtid: en dialog – Sam Harris och Maajid Nawaz
-Fri tanke, 2016

Kriskommunikation – Orla Vigsø
-Studentlitteratur, 2016

Sociologi – Anthony Giddens
-Studentlitteratur, 2014

Det professionella lärandets inneboende kraft – Helen Timperley
-Studentlitteratur, 2013

Sydteori: den samhällsvetenskapliga kunskapens globala dynamik – Raewyn Connell
-Studentlitteratur, 2011

En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om kvalitativ forskning – David Silverman
-Studentlitteratur, 2010

Sociologisk teori – George Ritzer
-Liber, 2009

Sociala positioner: en översikt – Lynn S. Chancer och Beverly Xaviera Watkins
-Studentlitteratur, 2009

Det sociala livets emotionella grunder – Åsa Wettergren, Bengt Starrin, Gerd Lindgren (red.)
-Liber, 2008

Choklad: en sann historia – Sophie D. Coe och Michael D. Coe
-Agerings bokförlag, 2008

Rätt och fel: en introduktion till moralfilosofi – James Rachels och Stuart Rachels
-Studentlitteratur, 2008

Politiskt tänkande – Peri Roberts och Peter Sutch
-Studentlitteratur, 2007